Nasze Stowarzyszenie ma na celu zrzeszanie interesariuszy branży osuszanie i renowacji budynków. Dotyczy to wszystkich podmiotów zajmujących się wprost lub pośrednio pracami związanymi z ochroną budowli przed negatywnym działaniem wody oraz zagrożeń mikrobiologicznych na materiały i ludzi. Są to przede wszystkim:

 1. Firmy osuszające budynki przy pomocy dostępnych technologii.
 2. Firmy wykonujące hydroizolacje poziome i pionowe.
 3. Firmy odgrzybiające i likwidujące zagrożenia mikrobiologiczne.
 4. Podmioty zajmujące się analizą budynków i wydawaniem opinii / ekspertyz.
 5. Środowisko naukowe w tym Politechniki w zakresie prac badawczo- wdrożeniowych.

Głównymi celami i wartościami Stowarzyszenia są:

 1. wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia jakości usług,
 2. krzewienie właściwych technologii osuszania i hydroizolacji budynków
 3. dbanie o wysoki poziom zawodowy i etyczny członków Stowarzyszenia,
 4. szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 5. reprezentowanie interesów branży osuszania wobec podmiotów współpracujących,
 6. kształtowanie pozytywnego odbioru roli społecznej i zawodowej branży osuszania,
 7. obrona oraz ochrona praw i interesów zawodowych środowiska
 8. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia
 9. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami.
 10. integrowanie i współorganizowanie życia wewnątrz środowiska zawodowego

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA Z PRACY STOWARZYSZENIA

Michał Sokołowski
Z przyjemnością informujemy, że Członkami Wspierającymi Polskiego Stowarzyszenia Technologów Osuszania i Przeciwdziałania Korozji Budynków z ramienia koncernu DANTHERM GROUP jest Pani Katarzyna Cellary-Zinko oraz Pan Marcin Hetman.
Michał Sokołowski
Polskie Stowarzyszenie Technologów Osuszania i Przeciwdziałania Korozji Budynków z przyjemnością informuje, że jest Patronem strategicznym wielkiej Konferencji Firm Osuszających. Konferencja odbędzie się w Łodzi, w dniach 14-15 marca 2024 roku.